NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

VZPOMÍNKA NA LISTOPAD 1989 JEDNOHO Z NAŠICH PŘÍZNIVCŮ

Velmi vážení soudruzi, soudružky, přátelé,

blíží se 17.11., den, kdy došlo ke změně v naší společnosti a celkem dobře si umím představit, čím ono datum bude prezentovat ČT a nakonec i ostatní média. Že bychom se dočkali nějaké objektivity? Ne, tak na to se můžeme spolehnout, že ne. Opět se dozvíme, jak byl bývalý režim hnusný, odporný, fašistický atd, atd.

Už jsem se o tom zmiňoval, padesátá léta....,nebudu toto období obhajovat, ne, to se prostě nemělo stát.

Chápu různé pohledy na toto období, jaderné hlavice namířené na Prahu, atd, atd, ale i tak říkám NE, to se nemělo stát, myslím, že bylo ublíženo mnoha lidem, ale zrovna tak si ublížila strana, tím vším si proti sobě poštvala velkou část lidí. To je hledisko politické, ale musíme vzít v úvahu i hledisko ekonomické... a to je to, o čem se v pořadech k 17.11. nikdo nezmiňuje.

2020 11 10 03emůže nikdo popřít, že strana budovala a nejen v padesátých letech. Nebudu vypočítávat všechny stavby, které strana realizovala do roku 89, byl by to velice dlouhý seznam. Nebudu připomínat to, že bylo o lidi postaráno, nemůže přece nikdo popřít, že byly podnikové půjčky, že byly příspěvky od ROH na dovolené, lázeňská péče. A opět mohl bych pokračovat ve výčtu toho všeho, co strana dělala. Rodinný domek se dal tehdy pořídit cca za 190 000,- Kčs a to na různé formy půjček. Kolik stojí dnes nový domek? A za jakých podmínek?

To, že s příchodem Gorbačova došlo k tomu, k čemu došlo, to je jiná kapitola. Vrátím-li se zpátky k 17.11, pak mi dovolte jednu vzpomínku na dny po onom datu. To už byla občanská fóra. Jako zaměstnanec jednoho podniku jsem se zúčastnil jednoho jednání OF. Dodnes jsou lidé, kteří mi mohou má slova potvrdit. Za stolem sedělo pět zástupců OF a oni se pustili do ředitele podniku.

2020 11 10 03aplivali na něj tolik špíny, že i Hitler byl proti němu hodný kluk. A když se vyzvraceli na ředitele, oznámili, že schůze končí. A to byl moment, kdy jsem zvedl ruku a požádal ony pány o slovo. Zeptal jsem se, zda-li můžu také říct pár slov, cituji... My jsme sice s diskusí nepočítali, ale prosím, pokud máš k tomu všemu co říci, tak mluv. Neudržel jsem se a začal jsem na ony pány řvát: „Jakým právem tady bušíte do ředitele, do ředitele, který postavil podnik za dva roky na nohy, to zaprvé, bušíte do ředitele, dobrá, ale kdo z Vás za tímto stolem měl ještě před čtrnácti dny odvahu mu říct do očí, řediteli jsi hajzl, zrovna Vy jste brali tak jako všichni ostatní od ředitele tisícové prémie, třinácté platy, věrnostní a to Vám nevadilo, který z Vás měl tu odvahu říct řediteli do očí, od Tebe řediteli si prémie nevezmu,Ty jsi svině. Drželi jste huby, a sami sobě jste si dávali prémie. Je mi z Vás na blití.....Myslím, že to byl moment, kdy se do diskuse hlásili i ostatní lidé v sále, a těch pět expertů odešlo ze sálu jako zmoklé slepice.

Takže i to byl 17. listopad. Prostě jsem se musel zastat ředitele, který skutečně postavil podnik na nohy. To, jak se v dalších měsících ředitel zachoval, to už je jiné vyprávění.... ale to si musí on sám srovnat se svým svědomím.

Tyto události se v médiích nedozvíme, vím, že moje vzpomínka je bezvýznamná, ale snad patří do oné mozaiky té doby. Proč jsem si na to vzpomněl? Včera jsem stál ve frontě před jedním úřadem, samozřejmě díky oné pandemii jsou různá opatření, pouštěli lidi dovnitř jen po dvou, po třech lidech, bylo nás v té frontě cca padesát, a lidé z úřadu se k nám chovali poměrně nestandartně, byla tam určitá dávka arogance, a lidé začali být nervózní, začalo se diskutovat, opravdu tam několikrát zaznělo, zlatí komunisti, chovají se k nám jako k dobytku, jsme tu jako žebráci... atd, atd. Škoda, že jsem si to nenahrál.
Měli pravdu... zlatí komunisti.

S pozdravem Mirek Suchopár