NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

K otevření muzea Sudetoněmeckého landsmannschaftu v Mnichově 12. října 2020

Velmi vážení soudruzi, soudružky,

osobně velmi ostře protestuji proti otevření muzea sudeťáků v Mnichově. Proto jsem odeslal dopis prezidentu Miloši Zemanovi.

2020 10 13 04no, žijeme ve velmi vylhané době, jakoby nestačilo odstranění sochy maršála Koněva starostou Kolářem, jakoby nestačilo to, že byl v prodeji kalendář s nacistickými pohlaváry, naši lidé se sudeťáky se pravidelně stýkají

a ani to nestačí na veřejný nesouhlas?Jakoby nestačilo to, že Ti, kteří přišli k moci po roce 1989, nechali cíleně a vědomě rozkrást, rozprodat majetek státu.

Jakoby nestačí ani to, že jsme se díky vstupu do EU stali kolonií, státem, který je zranitelný v potravinové soběstačnosti, ono nestačí ani to, že 70 % průmyslu u nás vlastní zahraniční společnosti, nemáme jedinou banku v našem vlastnictví, atd, atd, mladé generaci se vymývají mozky nehorázným způsobem, a ono se nic neděje, to je jaksi v pořádku.

2020 10 13 04aby toho nebylo málo, tak Bernd Posselt otevře muzeum v Mnichově. Proboha, v jakém Absurdistánu to žijeme, to už z nás je opravdu jen stádo ovcí, které se neumí bránit? NE, NE, PRAVDA se přece nedá zadupat do země, pokud budu živ a zdráv, budu řvát a hulákat proti těmto věcem. Vždyť.... Čechy krásné, Čechy mé.

S přátelským pozdravem
Miroslav Suchopár