NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Slovo k nadcházejícímu sjezdu KSČM aneb přišlo nám do pošty

Velmi vážení soudruzi, soudružky,

blíží se sjezd strany /pokud nebude zákaz díky Covid19/ a je zcela jednoznačné, že musí dojít ke změně ve vedení, nemusím uvádět proč. Spíše se zamýšlím nad tím, s čím jít na tento sjezd. Myslím, že by nemělo být hlavní téma kritika vedení strany, ale za hlavní téma považuji to, čemu říká dr. Skála... být komunistou.

2020 10 11 05a tomto sjezdu by se měla razantně, radikálně změnit forma práce celé strany. Témat, které by strana měla uchopit, zvednout, je za posledních třicet let mnoho. Ať už se jedná o ekonomická témata, potraviny, školství, bankovní sektor, energetika atd. atd. atd. A to i proto, že současný systém toho není schopen. A to je další téma do diskuse, současná vládní garnitura pod zástěrkou pandemie zadlužuje stát nebývalou měrou, schodek státního rozpočtu, dále zadlužuje naši vlast pomocí jakési pomoci z EU. To je nevídané a hlavně nebezpečné. EU je moloch, který požírá sám sebe. A jestliže vláda není schopna a ani snad ochotná reflektovat ty nejpalčivější problémy ve společnosti, jako je třeba dostupné bydlení, tak kdo jiný by toto téma měl zvednout, než KSČM. Ptám se, kolik strategických podniků, firem, které by byly pro stát přínosem, bylo od roku 1989 vybudováno? Spíše si pamatuji, kolik podniků bylo zničeno.

2020 10 11 12by měla a musí říkat občanům pravdu a nastolovat patřičná řešení všech problémů. Určitě se shodneme na tom, že by měla být strana více vidět, nevím přesně, kdo řekl tento citát: „V dnešní internetové době, když nejste vidět, jako byste nebyl.“ Ano, vím, jedná se o složitý problém, jak to udělat, osobně si myslím, že by se řešení dalo najít.

2020 10 11 12by měla vsadit na poctivost při své vlastní práci, pokud se podívám do nedávné historie, tak všechny rádoby demokratické strany měly své ostudné kauzy a na tyto kauzy také doplatily.

Já věřím tomu, že se podaří restart strany, věřím, že ještě není úplně pozdě. Prognózy na příští rok nejsou vůbec veselé, dopady na občany budou stále větší a větší, statisíce nezaměstnaných, pokles životní úrovně i střední třídy, zdražování potravin, ... a nikdo z nás netušíme, co nám ještě připraví EU.

A proto je tak nutné ... být komunistou.

S pozdravem M. Suchopár