NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Recept na úspěch

2020 10 07 03Prof. Jan Keller, Právo

Po volebním neúspěchu obou našich levicových stran se personální pnutí v jejich čele dalo očekávat. Ti, kdo by chtěli v hierarchii postoupit, budou tvrdit, že znají recept na úspěch v příštích volbách.

Roztomile to vyjádřila místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Už od jara tvrdí, že ví, co dělat, aby její strana opět získávala dvouciferné výsledky. Je zvláštní, že se jí nikdo ze spolustraníků nezeptá, proč to tajemství už půl roku skrývá a ze vzdáleného Bruselu jen s nekonečnou trpělivostí sleduje, jak se její strana propadá stále hlouběji.

Ale k vážným věcem. Lze očekávat, že obě strany zareagují na volební propad dvěma kroky. Jednak si nechají vypracovat analýzu příčin volebního neúspěchu, jednak se soustředí na precizaci programu pro příští volby, ve kterém se jejich strana jasně vymezí. Postupuje se tak po každých neúspěšných volbách a zatím to k ničemu nevedlo.

Odborné stranické týmy ve svých analýzách obvykle mnoha slovy dospějí k poznatku, že příslušná strana získala málo hlasů proto, že ji lidé málo volili. A co se týče nového programu, jeho autoři jsou zpravidla ti jediní, kdo svůj výtvor četli.

Výsledky příštích voleb jsou pak opět dány souběhem dvou faktorů. Části voličů se omrzí staré známé tváře a o tom, které nové tváře uspějí, rozhodne ta část voličů, kterou zaujmou použité marketingové strategie. Někdy zabere výstřel z děla, jindy fotky v bílých košilích, zase jindy propagace konopí. Nehledejme v tom žádné soupeření idejí. Kolik procent těch, kdo volí Babišovu stranu anebo Bartošovy piráty, zná aspoň dva tři body z jejich programu? Jak ANO, tak piráti dodali nové tváře a podařilo se jim nijak se nevyhranit.

Nikdo dnes není schopen říci, zda jsou tyto dvě zmíněné strany levicové, anebo pravicové. Nikdo neví, zda stojí v rovině ideologické spíše na straně firem, anebo zaměstnanců. Nikdo neví, jak se nakonec zachovají, přitvrdí-li Evropská unie ohledně přijímání migrantů. Takovými prkotinami se prostě ANO ani piráti nezabývají, ubralo by jim to voliče.

Bude zajímavé sledovat, co z těchto motivů se objeví v plánu Kateřiny Konečné na dvojciferný výsledek, až ho jednou prozradí.