Předvolební romány r. 2020

►Přišlo nám do pošty nejen k situaci v KSČM.

2020 09 14 03no, blíží se senátní a krajské volby r. 2020. Může se předpokládat, že v ní uspějí opět pravicové strany a levice katastrofálně prohraje, nejvíce se to týká KSČM. Důvody byly např. na webu HaNo několikrát popsány, ale i padla kritika na několika schůzích. Ovšem, bylo to příslovečné házení hrachu o zeď. Funkcionáři KSČM, jako obvykle neslyšeli, neviděli.

2020 09 14 04elou si stále to své a řadoví členové jsou dobří právě jen při volbách. Navíc, díky koronaviru se pravděpodobně nebude na podzim konat sjezd (sjezd se měl konat již v dubnu t.r.), tzn., že dosavadní funkcionáři zůstanou u vesla.

2020 01 26 02Jak z toho marastu vybruslit? Těžko, volání po jakékoliv změně je marné. Jsou dvě možnosti.

První, založit novou, komunistickou stranu, která by ze začátku měla velké potíže, zejména finančního rázu.

Druhá, asi schůdnější, převést řadové členy KSČM do rukou funkcionářů, kteří by provedli právě restart KSČM.

Dále, lepší propagaci webu „nasrestart.cz“. To proto, že po letních změnách je obsahově přes některé „faux pas“ daleko lepší než oficiální web KSČM HaNo, který začíná být trapný i pro příznivce KSČM. Propagace může být i od čtenářů „nasrestart.cz“, když právě tento odkaz umístí při nějakém vhodném článku a diskusi v HaNo, ale odkazy můžou být např. i v pravicové i Dnes nebo v Parlamentních listech, jen se zaregistrovat.

2020 09 14 05rojděme si nyní některé body, jež by mohly ovlivnit volby pro KSČM nebo podobného subjektu, a to v netradičním duchu, tj. bez schůzí, konferencí a různých seminářů:

2020 01 26 02Koronavirus. O koronaviru se mluví a píše dnes všude, ba i v HaNo, lze napsat, že HaNo se můžou zařadit mezi odborné publikace. Ale tj. stále jen o zdravotním dopadu, na sociální se moc nehledí. Takže, zde se pro KSČM nabízí příležitost. Je ovšem chybou, že čtenáři HaNo berou koronavirus na lehkou váhu. Začněme třeba plivanci, na které si tak ráda potrpí maskulinní část obyvatelstva. Pro některé lidi je koronavirus přínosem, neb jim přestanou pod okny jezdit auta. Díky koronaviru může být i rozkol v rodinách (nejčastější důvod – ztráta zaměstnání). Dále, stává se, že v domech (netýká se vilek, rod. domků a venkovských stavení) lidé nenosí roušky. Ano, není to povinné, ale nerozumné. Zde je třeba vytisknout upozornění na dveře nebo domovní nástěnku. Otvírání a zavírání hostinských zařízení je třeba omezit (např. od 17 do 22 hod.). Může nastat i debata, zda podávat jídlo i s pitím nebo jenom jídlo nebo pití. Nejzásadnější, co by mohlo ovlivnit značnou část obyvatelstva, jsou finance. Jaktože někteří podnikatelé dostali za ztráty měsíčně 25 000 Kč a zaměstnanci ostrouhali mrkvičku? Pak ať oni neříkají, že důchodci ujídají chlebíčka. Je tu i otázka pendlerů (ti KSČM volit určitě nebudou, tak se zeptejme většiny, zda se vyučila v Německu, Rakousku nebo Polsku).

2020 01 26 02Školství. Předpokládejme, že současní studenti a i učňové budou automaticky v budoucnosti volit Piráty. To proto, že dnešek ovládají počítače a mobily, dále Piráti ze všech stran nejvíce umožňují toleranci všeho, např. šňupání drog. A jak jim vypálit rybník? Pro KSČM velice nesnadná úloha, ale ne nepřekonatelná. Máme tu tedy koronavir, který Piráty popostrčí ještě dále, neb budou propagovat učivo on - line a učitelé podle nich budou v budoucnosti zbyteční. Tady musí nastoupit subjekt, který jim to musí vyvracet a přetáhnout jejich příznivce na svoji stranu, tady by opravdu KSČM mohla zabodovat. Začněme pozvolna a pak se to může vystupňovat. Začněme tedy u přijímacích zkoušek na střední školy. Většinou se jedná o ČJ, M a A. Tak např. u M by se mohla nejlépe na webu www.nasrestart.cz založit rubrika na toto téma. Příklady by mohli zadávat aprobovaní učitelé, pokud by to odmítli, lze zadat příklady od členů KSČM nebo laiků, kteří by nebyli od věci. Jako názorný příklad lze použít cvičebnici „Matematika – Počítáme bez chyb pro ZŠ a víceletá gymnázia“, autoři J.Eisler, D.Kotyra a A.Sivošová. Zde jsou sice v některých cvičeních vyznačeny výsledky, ale postup minimálně. Zkusmo lze zde postup naznačit. To samé můžeme vytvořit i u maturitních ročníků. A proč tedy ta snaha? KSČM přece jim pomohla do vyšších škol a důsledkem bude i lepší zaměstnání, tak na ni nezapomeňme. To ovšem pak je třeba připomínat.

2020 01 26 02Příroda, činžáky a paneláky. Toto téma se týká většiny velkých měst. Některé činžovní domy a většina paneláků má své pozemky, pokud domy udržují družstva a SVJ. Povšimněme si, že v poslední době tyto pozemky jsou zušlechťovány stromy, keři a květinami, někde i pěstují zeleninu. Ti, co mají na starosti pozemky jsou v dnešní době oslovováni lidmi, kteří v těch domech bydlí, a to i pomalu mládeží. (Kde je ten Klausův invidualismus?). Na dveře u vchodu do domů nebo na domovní nástěnce je i možné umístit titulek „Co tu roste?“ Pokusně v jednom paneláku byl zájem nebývalý. Co z toho plyne? Pokud někdo obhospodařuje takovýto pozemek a je členem KSČM nebo jejím sympatizantem, tak může své názory nenápadně ventilovat právě s členy družstva nebo SVJ. A pokud je o něm známo, že je členem KSČM, má úlohu usnadněnou.

2020 01 26 02Sport. Lidové téma, ale pro KSČM obtížné. To proto, že v některých ZO je sice sport provozován, ale nikoliv na veřejnosti. Přitom právě na veřejnosti je možnost zapojit lidi (slovo „občané“ zní příliš politicky) do KSČM. Nejsnadněji to lze uskutečnit na sídlištích (jsou tam hřiště na minifotbal, minikošíkovou, volejbal i stoly pro ping – pong). Na těch hřištích téměř nikdo nehraje. Dále v létě je i možnost uspořádat plavání. Nejhorší je výbava na venkově. Je i možné, že KSČM by mohla objevit nějaký talent.

2020 01 26 02Lesní brigády. ČR pláče, jak řádí vichřice, kůrovec, požáry i dřevorubci. Ve státních nebo městských lesích sice pak jsou lesní správou vysazeny nové stromy, ale pak zarůstají býlím a nejsou prosekávány. Takže výsadba stromů přijde na nějaké peníze a následně jsou to peníze vyhozené. Zde by KSČM mohla zasáhnout, a to ve svůj prospěch. Tzn., že by u lesní správy objednala pletí svými silami, a to za malý poplatek nebo zadarmo. Samozřejmě, že účelem této činnosti by byla vlastní propagace. Jednak nahlášení na nějakém webu, jednak přímo v místě vytvořit tabulku, kdo to obhospodařuje.