Otevřený dopis osobností ČR versus kauza Juliana Assange

2020 09 02 09tevřený dopis skupiny osobností České republiky adresovaný předsedovi Senátu PČR Miloši Vystrčilovi v záležitosti vydání australského vydavatele a internetového aktivisty Juliana Assange do Spojených států je především velmi špatně načasovaný. Britský soud má 7. září rozhodnout o vydání Assange do Spojených států.

2020 09 02 10e určitě potřebné podpořit světové i naše známé osobnosti a vyjádřit obavy, že se i v tomto případě jedná o politický proces a že mu může hrozit za jeho šíření pravdivých informací doživotní vězení, či dokonce trest smrti. Dá se očekávat, že v případě vydání bude exemplárně potrestán, aby posloužil jako odstrašující případ pro ty, kdo by chtěl šířit pravdu.

Na předsedu horní komory parlamentu se signatáři obrátili jako na „člověka“, který veřejně deklaruje, že obhajoba svobody slova, boj za lidská práva a respektování demokracie kdekoli na světě, se pro něj staly životním posláním.

To špatné načasování spočívá především v tom, že tento otevřený dopis měl dostat předseda senátu před návštěvou amerického ministra zahraničních věcí v České republice a měl by možnost se o této záležitosti zmínit ve svém lokajském projevu. Nejsem tak naivní, abych si připustil, že by to pan Vystrčil udělal, ale snad by se našel některý ze senátorů, který by stanovisko /názor/ významných osobností přečetl. V otevřeném dopisu je výzva, aby pan předseda Vystrčil využil své autority a intervenoval ve věci Assange u svých britských protějšků.

Tady bych zásadně odstranil v textu dopisu výraz „své autority“ a nahradil – své dočasné funkce. Žádnou velkou autoritou pan Vystrčil nikdy neoplýval a jestli tam někde náznak nějaké autority byl, tak i o tu přišel v souvislosti se svou neuváženou /truc/ cestou na Tchaj-wan. Dáme-li si vše dohromady, ukazuje se v plné nahotě, komu jeho cesta na Tchaj-wan slouží. Určitě ne České republice! Na tom se shoduje prezident, premiér i vláda a snad i většina poslanců.

Při hlubším zamyšlení lze ale připustit, že ta cesta pana předsedy senátu nebyla až tak neuvážená. Ukazují se jisté souvislosti, které naopak podporují názory, že tato cesta je jedním z taktických prostředků Spojených států, jak poškodit, nebo aspoň narušit fungující vztahy. Americký prezident a jeho administrativa dělají v současné době všechno, aby poškodili vedle Ruska i Čínu a využívají k tomu /své koně/, v tomto případě pana Vystrčila.

Nedá se vyloučit, že dřívější cesta pana Hřiba a Michálka na Tchaj-wan byla lakmusovým papírkem a následné zrušení partnerských dohod Prahy s čínskými městy, nebyly jen nápadem těchto dvou pánů! Musíme mluvit otevřeně. Kdo je ta země, které jde o narušení zatím fungujících vztahů mezi námi a ČLR? Ministr zahraníčí USA Mike Pompeo pochválil pana Vystrčila za cestu na Tchaj-wan. Určitě nyní netrpělivě očekává, jak to dopadne. Je jisté, že čínská strana tentokrát se svým postojem nebude vůči nám váhat.

Nemohu vědět, kdo přišel s myšlenkou poslat ten otevřený dopis zrovna předsedovi senátu a ministrovi zahr. věcí. Snad to byla snaha, aby se tak důležitá věc dostala do rukou těch „nejlepších politiků“. Pro jistotu bych doporučoval všechny důležité a závažné žádosti posílat i předsedovi vlády, který aspoň zatím hájí zájmy České republiky.

PhDr. Josef Albrecht 2. září 2020