«Vývoj spokojenosti se životem v naší zemi během posledních třiceti let.»

Tak se nazývá brožurka, kterou jsem obdržel s pokyny a formuláři pro zajištění volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020. Podařilo se zajistit delegování člena strany do okrskové volební komise a formulář jsem včas odevzdal na příslušný úřad.

2020 09 01 02ddechl jsem si, protože je stále nesnadnější přemluvit někoho, aby tu funkci vzal, i když je vcelku dobře honorována. Zmiňuji se o tomto problému, neboť v poslední době stále častěji po většinou neúspěšných volbách, považujeme za úspěch i to, v kolika komisích jsme jako strana měli zástupce. Název té brožurky mi po přečtení dal mnoho námětů k důkladnému zamyšlení se a současně i odpovědi na stále se opakující otázky, proč jsme jako strana dostali tak málo hlasů, případně proč jsme třeba neuspěli.

Jako učebnicový příklad již po několikáté uvádím doplňkové volby do senátu v obvodu Teplice. Dovolím si tvrdit, že tady skutečně kandidoval s. Bubeníček jako jeden z nejlepších dosavadních kandidátů a přece neuspěl. A tak si dovolím další myšlenku, že tady neuspěl představitel strany a nikoliv člověk /osobnost/ Bubeníček, i kdyby byl ze zlata. A nyní použiju některé statistické údaje a myšlenky, které jsou obsaženy ve zmíněné tiskovině.

2019 11 13 02Třicet let po sametu se odvážná očekávání spjatá s novým svobodným demokratickým tržním, pluralitním, občanským, bohatým státem nějak stále nenaplňují. Přesto jsou lidé v naší zemi obecně spokojeni se svým životem, který plyne den za dnem v míru, se zdravotním a sociálním zabezpečením, které jim umožňuje přežít, bez ničivých epidemií, hladu a ostatních „vymožeností“ zbídačených rozvojových zemí.

2019 11 13 02A dále se v tiskovině připomíná, že takovým životem byli spokojeni v osmdesátých i v sedmdesátých i šedesátých letech. Dnes mají navíc svobodu cestovat tam, nač jim stačí peníze, koupit si nač stačí peníze, dělat to, nač stačí sami a zatím říkat nahlas vše, co si myslí. Kolik z nich však tyto svobody využije a má z nich prospěch a kolik z nich by po třicetileté zkušenosti raději část svobody vyměnila za jistotu?

2019 11 13 02Kolik z nich je spokojeno s demokratickým zřízením v kapitalistické České republice? 60 % je pro demokracii, 40 % pochybuje nebo je lhostejných, 50 % je pro prezidenta Zemana, 50 % proti.

Pouze necelá pětina občanů České republiky (18 %) uvedla, že za komunismu /myšleno za vlády KSČ/ jim bylo lépe. Při srovnávání současnosti s minulou etapou lze použít i výsledků sociologických šetření, v brožůrce se píše, že třicet let po sametové revoluci vyjadřuje spokojenost s celkovou kvalitou života 72 % českých občanů. A výrazně pozitivně hodnotí rozšířenou možnost nákupu zboží a služeb a vyjádřit svobodně svůj názor.

Žijeme v kapitalistické společnosti, v obklíčení kapitálem, s jeho dopady na všechny oblasti společnosti, včetně celé šíře společenského vědomí. Ještě jednoho jevu je nutno si všimnout při hlubším hodnocení třicetiletého vývoje společenských změn, ke kterým došlo. Totiž změn hodnotových orientací české populace. Podstatná část občanů České republiky přijala základní hodnoty nově se utvářejícího systému ─ trh, tržní hospodářství, trh práce, soukromé vlastnictví a podnikání, svobodu člověka.

K největším změnám hodnotových orientací dochází u mládeže do 19 let. Výrazným faktorem je zde pocit výjimečnosti, osobitosti, absence zkušenosti. Preferování a absolutizování individuálních potřeb a zájmů, promítajících se v konzumním chování, bude mít u mládeže zřejmě dlouhodobé trvání.

2020 09 01 03elmi trefně je psáno ─ Žijeme v období, kdy kvantita svobody změnila kvalitu společnosti. Pokud by se v dnešní době pracující sjednotili a vyhlásili boj kapitalistům, tak by je utloukli čepicemi. V podstatě kapitalistů je jen hrstka. Jenže to nejde, protože velké množství pracujících kapitalisty obdivuje a fandí jim.

2019 11 13 02Proč se nenaplnil předpoklad Karla Marxe o demokracii? Karel Marx přisoudil dělnické třídě neegoistické chování. Dnes však má významný počet dělníků chování egoistické. Dnes jsou pracující i zbývající lidé rozštěpeni na dva antagonistické tábory. Boj o moc mezi kapitalisty a pracujícími se změnil v boj mezi pracujícími navzájem. Je to boj o hodnoty mezi levicovým a pravicovým táborem uznávající a obdivující kapitalisty.

Na místě je především klíčová otázka: čím to je, že řada občanů, voličů ekonomicky slabých, v rozporu se svými ekonomickými zájmy, cílevědomě volí pravicové strany, které prosazují kapitalismus?

Nejen chlebem živ je člověk. Nicméně silný vliv na spokojenost lidí má stav ekonomiky. Když se daří, lidé mohou vydělávat, bohatnout, stát se může lépe starat o potřebné, lidé si mohou dovolit víc konzumovat, jsou spokojenější. To dokazuje spokojenost s životní úrovní domácností, která sice po roce 2000 kolísá a to především v letech ekonomické krize, ale od roku 2013 opět stoupá spolu s ekonomickým růstem.

Jak s osobním životem, tak s životní úrovní jsou spokojenější mladší a vzdělanější a naopak méně spokojeni starší a méně vzdělaní. Tyto rozdíly jsou patrné po celou dobu minulých 30-ti let.

Většina lidí vždy nejvíce stála o to mít se dobře a být spokojený. Dokud se ekonomice bude dařit a občané ten úspěch pocítí na zvyšování životní úrovně, společenský konsenzus bude fungovat. Pokud přijde hluboká krize, životní úroveň bude dlouhodobě klesat, nebude již v silách kapitalistické ekonomiky uspokojit očekávání konzumní společnosti, pak žádná nadstavba v podobě sebelepšího politického marketingu demokracie nezabrání dalším sociálním revolucím.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v říjnu 2020 částečně ukáží, jak relevantní jsou průzkumy a statistická šetření uvedené v brožurce vydané institutem české levice. Nepřeji si to, ale musíme si připustit, že skutečnost může být pro stranu mnohem horší, než stále uvádíme.

PhDr. Josef Albrecht 31.8.2020

Please publish modules in offcanvas position.